ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
22 พฤศจิกายน 2017 20:03:01
หน้าแรก หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 7
1  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประกาศโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2017 10:30:22
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากข้อมูลด้านล่างค่ะ
2  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานการประชุมสภา อบต.วังชะโอน สมัยวิสามัญ สมัย 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2017 09:31:59
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากข้อมูลด้านล่างค่ะ
3  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 3 ส.สร้างสุขภาพ ปี 2560 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2017 13:48:14
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้านล่างค่ะ
4  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2017 14:33:05
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากด้านล่าง ค่ะ
5  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017 09:48:03
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจาด้านล่างค่ะ
6  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2017 12:10:48
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากด้านล่างค่ะ
7  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม-กันยายน 2560 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2017 09:19:43
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากด้านล่างค่ะ
8  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อ: 19 กันยายน 2017 14:56:31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
9  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อ: 19 กันยายน 2017 14:37:39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
10  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / บทความการเผยแพร่ความรุ้เกี่ยกับการปราบปรามการทุจริต ตอนที่ 2 เมื่อ: 18 กันยายน 2017 20:10:54
บทความการเผยแพร่ความรุ้เกี่ยกับการปราบปรามการทุจริต ตอนที่ 2
11  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / บทความการเผยแพร่ความรุ้เกี่ยกับการปราบปรามการทุจริต ตอนที่ 1 เมื่อ: 18 กันยายน 2017 20:04:29
บทความการเผยแพร่ความรุ้เกี่ยกับการปราบปรามการทุจริต ตอนที่ 1
12  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน-กรฎาคม 2560 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2017 14:15:04
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
13  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017 10:18:52
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
จำนวน 4 เรื่อง
14  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาศที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2017 14:23:00
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาศที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต.วังชะโอน LPA ประจำปี 2559 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2017 15:12:32
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอบตงวังชะโอน LPA ประจำปี 2559
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
16  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017 10:47:39
ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข
"พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐"
ผ่านทางเว็บไซต์

http://www.oic.go.th/public_hearing/SurveyForm.aspx
17  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2017 11:06:37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
18  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / สปอตวิทยุปรองดอง #1 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2017 14:17:48
สปอตวิทยุปรองดอง #1
19  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เมื่อ: 06 มิถุนายน 2017 13:49:51
ขอเชิญชวนทุกคน กด like และ share Facebook เพจ "ปรองดองเป็นของประชาชน"
1. กด like เพจ
2. กด share เพจ
20  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม-เมษายน 2560 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2017 10:09:39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม-เมษายน 2560
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
21  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมผิวจราจรแบบแคพซีล ม.9 และม.12 เมื่อ: 24 มีนาคม 2017 15:17:39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ ดังนี้
1. โึครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแคพซีล ภายในหมู่บ้านนาตาเซา ม.12
2. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแคพซีล ภายในหมู่บ้านวังผึ้ง ม.9

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างค่ะ
22  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) เมื่อ: 24 มีนาคม 2017 10:43:52
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
23  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อ: 07 มีนาคม 2017 12:03:45
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
24  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 59-มกราคม 2560 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2017 15:00:39
สามารถดาวน์โหลดได้่จากด้านล่างค่ะ
25  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบียผู้พิการ เมื่อ: 09 มกราคม 2017 14:10:33
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบียผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2561
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
26  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2016 13:37:57
ประกาศ อบต.วังชะโอน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2560
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
27  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประกาศ เรื่อง การประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ 1 – หมู่ 2 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2016 15:31:08
ประกาศ อบต.วังชะโอน เรื่องการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ 1 – หมู่ 2 ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ระยะทาง 3,290 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เลขที่ E๑/๒๕60
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากด้านล่างค่ะ
28  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2016 10:53:33
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
29  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประกาศ อบต.วังชะโอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2016 10:47:17
ประกาศ อบต.วังชะโอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
30  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / ประกาศ อบต.วังชะโอน เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2016 09:09:48
ประกาศ อบต.วังชะโอน เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หน้า: [1] 2 3 ... 7


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC